Coba-Switch

Priemyselné rohože

  • Rohož navrhnutá na používanie pred otvorenými ústredňami a vysokonapäťovými prístrojmi.
  • Zaisťuje bezpečnosť pracovníkov, chráni pred zásahom elektrickým prúdom.
  • Jemný rýhovaný povrch má protišmykové vlastnosti.

Technické špecifikácie:

  • Výška produktu: 6 mm alebo 9,5 mm. Hrúbka 6 mm – testovaná na 11 000 voltov pre prevádzky s napätím 450 voltov.
  • Hrúbka 9,5 mm – testovaná na 15 000 voltov pre prevádzky s napätím 650 voltov (v súlade s normou BS921/1976).
Produkt má protišmykové vlastnosti